Aplikacja myOpel

Polityka prywatności

 

Spis treści

1       Rodzaje przetwarzanych danych / linki do innych aplikacji i stron internetowych. 2

2       Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 3

2.1         Przetwarzane dane osobowe. 3

2.2         Odbiorcy danych osobowych: komu i dlaczego przekazujemy Państwa dane. 5

2.3         Termin przechowywania danych. 7

3       Interakcja z sieciami mediów społecznościowych. 7

3.1        Opieka nad klientem i pomoc przez media społecznościowe. 7

3.2         Linki/wtyczki do mediów społecznościowych. 8

4       Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 8

4.1         Zmiany. 9

4.2         Blokowanie i odblokowywanie reklam, badan rynku i sondaży opinii 9

4.3        Prawo do wycofania zgody. 9

4.3         Prawo do skorzystanie z wymienionych praw.. 10

4.4         Prawo do wniesienia skargi 10

5       Zmiany w polityce prywatności 10

6       Nasze dane kontaktowe. 10

 

 

 

Właścicielem i operatorem niniejszej aplikacji jest PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Francja, a administratorem jest Opel Automobile GmbH, z siedzibą przy Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, Niemcy.

 

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed przystąpieniem do korzystania z Aplikacji, gdyż wyjaśnia on sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe. Korzystanie z Aplikacji myOpel oznacza zaakceptowanie przez Państwa tej Polityki.

1           Rodzaje przetwarzanych danych / linki do innych aplikacji i stron internetowych

 

Firma Opel w szczególny sposób dba o Państwa prywatność. Za pośrednictwem Aplikacji gromadzimy i przetwarzamy różne rodzaje danych osobowych. Obejmuje to:

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji 2.

 

Aplikacja może również zawierać linki do innych aplikacji i stron internetowych marki Opel oraz pozostałych spółek z Grupy PSA, a także do stron internetowych i aplikacji partnerów marki Opel, autoryzowanych serwisów oraz innych powiązanych firm, a także do mediów społecznościowych. Po kliknięciu w link prowadzący do którejkolwiek z takich aplikacji czy stron internetowych marki Opel lub podmiotów trzecich, należy pamiętać, że te aplikacje i strony mają własne zasady w zakresie ochrony danych. Korzystając zatem z takich aplikacji i stron, prosimy o uważne zapoznanie się z ich politykami prywatności.

 

Informujemy, że w stosunku do aplikacji i stron internetowych podmiotów trzecich, Opel nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej lub prawnej za ich funkcjonowanie i treść.

2           Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach rejestracyjnych i administracyjnych związanych z kontem na portalu i w Aplikacji myOpel, usługami myOpel oraz usługami OpelConnect (w przypadkach, gdy ma to zastosowanie) przez firmę Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Niemcy, działającą jako administrator danych, według następujących zasad:

 

Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o artykuł 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej: „RODO”).

 

 

 

 

Jako administrator przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujący sposób:

2.1         Przetwarzane dane osobowe

 

Dane (dane obowiązkowe oznaczono gwiazdką *)

Cel(-e)

 

1. Dane osobowe i kontaktowe:

takie jak: tytuł*, imię*, nazwisko*, pełny adres*, adres e-mail*, numer telefonu* (domowy/komórkowy/służbowy)*, hasło*, akceptacja Regulaminu*, akceptacja regulaminu użytkowania*, pytania zabezpieczające*, Państwa sugestie poprawy funkcjonowania Aplikacji

 

·         rejestracja, wnioskowanie i korzystanie z Aplikacji.

·         Przetwarzanie Państwa wniosków.

·         Świadczenie usług.

·         Obsługa klienta.

·         Kontaktowanie się z Państwem zgodnie z preferencjami kontaktowymi.

·         Przywracanie hasła (otrzymanie wiadomości e-mail z linkiem w celu ustanowienia nowego hasła).

·         Udoskonalanie funkcjonowania Aplikacji i naszych usług.

 

2. Dane samochodu: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)*, przebieg

·         Informacje o akcjach serwisowych w stosunku do Państwa pojazdu.

·         Dealer może za Państwa zgodą uzupełnić numer VIN podczas transakcji zakupu samochodu lub przeprowadzania przeglądu.

 

3. Preferowany kontakt: e-mail (nasz główny kanał kontaktów w zakresie ofert oraz aktualności i nowości), wiadomość SMS, telefon, poczta

 

Świadczenie usług i komunikacja: marketing związany z marką Opel, ankiety satysfakcji klienta, badania opinii, obsługa klienta, oferty, aktualności i nowości, analiza danych sprzedażowych i kontakt z Państwem zgodnie z Państwa preferencjami kontaktowymi, jeśli ma to zastosowanie i na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

 

4. Dane Dealera/serwisu oraz dane powiązane z: numer rejestracyjny*, numer VIN*, preferowany serwis (sprzedaż i/lub posprzedaż )*

 

Dostarczanie informacji, które są niezbędne do rezerwacji usług serwisowych i ich świadczenia.

 

5. Dziennik zdarzeń (log files) na urządzeniu mobilnym: adres IP, typ przeglądarki, ustawiony język, system operacyjny, dostawca usług internetowych (ISP) oraz znacznik daty / czasu (dane statystyczne dotyczące korzystania z przeglądarki i wzorców internetowych naszych użytkowników)

 

Optymalizacja Aplikacji pod względem wydajności systemu, użyteczności i dostarczania przydatnych informacji o naszych produktach i usługach.

 

6. Informacje gromadzone przy użyciu plików cookie

 

Prosimy o zapoznanie się z polityką korzystania z plików cookie.

 

7. Lokalizacja i współrzędne

Za państwa zgodą, świadczenie usług za pomocą aplikacji myOpel wymagających danych lokalizacji, wyszukiwarka Dealera, ostatnia lokalizacja pojazdu, szczegóły podróży.

 

 

Dane oznaczone symbolem „*” są obowiązkowe i stanowią wymóg umowny. W związku z tym są Państwo zobowiązani do ich podania podczas rejestracji lub wnioskowania o określone usługi związane z myOpel lub OpelConnect. W przypadku odmowy podania danych, realizacja Państwa zapytań i wniosków nie będzie możliwa.

 

Wszystkie dane będą przechowywane przez nas przez okres aktywacji Państwa konta  oraz pozostaną zachowane przez 10 lat po jego dezaktywacji. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgód na kontakt w celach marketingowych, Państwa dane będą przechowywane przez 3 lata od dnia ostatniego kontaktu z nami.

 

2.2         Odbiorcy danych osobowych: komu i dlaczego przekazujemy Państwa dane

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych poniżej oraz udostępniane następującym odbiorcom:

Usługa świadczona przez aplikację myOpel

 

Date / kategorie danych

Odbiorca(y)

Rejestracja konta Klienta i zarządzanie nim

 

1: Dane osobowe i kontaktowe

 

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe 78300 Poissy, Francja

 

 

·    Prowadzenie po trasie

·    Wyszukiwarka Dealera

 

8: Lokalizacja i współrzędne

Google Commerce Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Interpretacja współrzędnych: korzystanie z tej funkcji oznacza wysłanie anonimowych danych GPS do Google API.

·    Aktualizacja oprogramowania systemów pojazdu/ nawigacji/ ekranu dotykowego

 

2: Dane samochodu

PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe 78300 Poissy, Francja

·    Informacje o statusie pojazdu (przebieg, poziom paliwa itp.)

·    Przeglądy

·    Powiadomienia (oferty od preferowanego Dealera, serwis, komunikacja z klientami, powiadomienia diagnostyczne, status pojazdu, powiadomienia o przeglądach)

 

1: Dane osobowe i kontaktowe

2: Dane samochodu

3: Preferowany kontakt

4: Dane Dealera / serwisu

 

Wybrany/preferowany Dealer Opla (w przypadkach zasadnych).

 

Odpowiedni dostawca usług IT wybranego/preferowane Dealera:

Fair Computer Systems, Ostendstr. 132,

90482 Nürnberg, Niemcy

Opel Assistance

 

 

4: Dane Dealera / serwisu

Preferowany Serwis Opla (gdy ma to zastosowanie).

 

Umawianie wizyty

 

1: Dane osobowe i kontaktowe

2: Dane samochodu

 

Preferowany Serwis Opla (gdy ma to zastosowanie).

 

 

Usługi online (informacje i abonament)

 

1: Dane osobowe i kontaktowe

2: Dane samochodu

 

PSA Automobiles SA (PSA), 2-10 Boulevard de l’Europe 78300 Poissy, Francja

Monitoring i analiza jakości aplikacji

 

 

 

 

 

 

5: Dziennik zdarzeń na komputerze

6: Informacje zbierane przez pliki cookies

 

Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA

 

PSA Automobiles SA (PSA), 2-10 Boulevard de l’Europe 78300 Poissy, Francja

 

Ponadto udostępniamy Państwa dane osobowe odpowiedniemu dostawcy usług IT: Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex - Francja), który współpracuje z podmiotami znajdującymi się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w kraju nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, istnieją jednak odpowiednie zabezpieczenia – w tym przypadku są to Wiążące Reguły Korporacyjne (WRK).

Dokładne informacje na ten temat dostępne są pod linkiem:

https://www.capgemini.com/resources/capgeminibinding-corporate-rules/

 

Usługi wykorzystywane na potrzeby analiz biznesowych

 

6: Informacje zbierane przez pliki cookies

 

Prosimy o zapoznanie się z polityką korzystania z plików cookie.

 

 

 

2.3         Termin przechowywania danych

 

Wszystkie dane będą przechowywane przez 10 lat po dezaktywacji Państwa konta w Aplikacji.

3           Interakcja z sieciami mediów społecznościowych

 

3.1       Opieka nad klientem i pomoc przez media społecznościowe

 

Kontakt z nami możliwy jest również za pomocą naszych kanałów w mediach społecznościowych. Przykładowo, jeśli wyślą Państwo do nas wiadomość lub opublikują coś w naszych kanałach społecznościowych, możemy wykorzystać informacje z Państwa wiadomości lub wpisu do skontaktowania się z Państwem w sprawie, w której się Państwo do nas zgłosili za pośrednictwem użytego kanału mediów społecznościowych. Aby udzielić wnioskowanej pomocy, możemy poprosić o podanie za pośrednictwem wiadomości bezpośredniej, dodatkowych informacji, takich jak: szczegóły dotyczące problemu, imię i nazwisko, adres e-mail, numer VIN, numer telefonu, lokalizacja (miasto/województwo), marka, model i rocznik pojazdu. Podane informacje nie będą wykorzystywane przez nas do marketingu bezpośredniego; badania rynkowe dotyczące poprawy usług i produktów będą przeprowadzane wyłącznie na podstawie danych zagregowanych (anonimowych).

 

Prosimy także pamiętać o nieumieszczaniu we wpisach lub w wiadomościach żadnych wrażliwych danych (takich jak informacje na temat pochodzenia rasowego lub etnicznego, opinii politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych bądź stanu zdrowia). Należy mieć świadomość, że wpisy na publicznych kanałach mediów społecznościowych może przeczytać każdy.

3.2         Linki/wtyczki do mediów społecznościowych

Nasza aplikacja zawiera linki do kanałów społecznościowych.

 

W celu ochrony danych osobowych naszych użytkowników, nie wykorzystujemy podczas wizyt w Aplikacji standardowych wtyczek społecznościowych. Zamiast tego, stosujemy linki HTML wbudowane w aplikację, które umożliwiają udostępnianie informacji na kanałach społecznościowych. Wbudowanie linków uniemożliwia bezpośrednie połączenie z serwerami kanałów społecznościowych podczas otwierania strony internetowej z poziomu naszej aplikacji. Kliknięcie na jeden z przycisków powoduje otwarcie okna przeglądarki i przekierowanie użytkownika na właściwą stronę, na której – po zalogowaniu – można np. skorzystać z przycisków „Lubię to” lub „Udostępnij”.

 

Szczegółowe informacje o celach, zakresie i wykorzystywaniu Państwa danych przez właścicieli stron zewnętrznych, o prawach przysługujących użytkownikowi z tego tytułu oraz o ustawieniach ochrony prywatności znajdują się na stronie docelowej każdego dostawcy usług.

 

Facebook:   http://www.facebook.com/policy.php

Twitter:      https://twitter.com/privacy

Instagram:  https://help.instagram.com/155833707900388

You Tube:   https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

LinkedIn:    https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Spootnik:    [insert privacy link to spootnik’s privacy policy]

 

 

4           Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Jako osoby, których dane dotyczą, mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do informacji na temat sposobu ich przetwarzania, a także prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia (prawo do „bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO oraz w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, zgodnie z obowiązującym prawem.

Należy pamiętać, że skorzystanie z przysługujących Państwu praw wymienionych powyżej ograniczone jest określonymi wymogami prawnymi i może być przez nas realizowane wyłącznie z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.

 

4.1         Zmiany

 

Przekazane nam w ramach rejestracji w myOpel dane osobowe, odpowiadają informacjom zapisanym w danych Państwa profilu. Jeżeli wprowadzą Państwo zmiany w swoim profilu, zostaną one również zaktualizowane w naszej bazie danych.

 

4.2         Blokowanie i odblokowywanie reklam, badania rynku i ankiety satysfakcji

 

Mogą Państwo zezwolić nam na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu prosimy postępować następująco:

 

4.3     Prawo do wycofania zgody

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie wyrażonej przed jej wycofaniem.

4.3         Prawo do skorzystania z wymienionych praw

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres privacyrights-opel@mpsa.com lub drogą pocztową na adres Opel Poland Sp. z o. o. Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa.

 

4.4         Prawo do wniesienia skargi

 

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (art. 77 RODO), prosimy o kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www urzędu: https://uodo.gov.pl/.

5           Zmiany w polityce prywatności

 

Wszelkie przyszłe zmiany dokonywane w naszej Polityce prywatności publikowane będą na tej stronie internetowej. Z tego względu rekomendujemy Państwu regularne jej odwiedzanie, dzięki czemu będą Państwo mogli na bieżąco zapoznawać się z tymi zmianami.

6           Nasze dane kontaktowe

 

Opel Poland Sp. z o.o.

  1. Krakowska 206

02-219 Warszawa, Polska

Numer telefonu: +48 22 209 16 00

Wszelkie wnioski dotyczące ochrony prywatności mogą Państwo zgłaszać na adres e-mail: privacyrights@opel.com lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Opel Poland Sp. z o. o, al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa.

Wersja: maj 2021 r.