Privacyverklaring

 

Inhoud

 1. Soorten gegevens die verwerkt worden/links naar andere apps en websites
 2. Informatie over de verwerking van de persoonsgegevens
 3. Interactie met social-medianetwerken
 4. Uw rechten
 5. Wijzigingen van de Privacyverklaring
 6. Contact met ons opnemen

 

Deze app is eigendom van Opel mobiles en wordt beheerd door Opel Nederland B.V. (hierna Opel). De contactgegevens voor de gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke en van de functionaris is; Opel Nederland B.V. Postbus 12420, 1100 AK Amsterdam, telefoonnummer +31 (0)20-6545751.

 

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig voordat u de app gebruikt, omdat hierin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Door gebruik te maken van de MyOpel app geeft u aan dat u dit beleid aanvaardt.

 

 1. Soorten gegevens die verwerkt worden/links naar andere apps en websites

Opel hecht veel waarde aan uw privacy. Via deze app verzamelen en verwerken wij verschillende persoonsgegevens, zoals:

 

 

Wij willen u erop wijzen dat bij het gebruik van de app voor sommige diensten het gebruik van geolocatiegegevens noodzakelijk is. U kunt op elk moment de locatiefunctie op uw smartphone of tablet uitschakelen en/of de geschiedenis in uw app wissen. Wanneer u de geschiedenis wist, dan kunt u geen gebruik meer maken van de functies die werken op basis van de opgeslagen gegevens.

 

Bekijk hoofdstuk 2 voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

De app kan links bevatten van de Opel website, Stellantis Group, erkende garage of social-mediakanalen. Bij het klikken op één van deze links moet u er rekening mee houden dat er een privacyverklaring wordt gehanteerd. Wij raden u aan om de privacyverklaring te controleren voordat u gebruik maakt van de website of app.

 

De app kan webviews bevatten met inhoud van een andere website. Opel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van derden in webviews. De informatie die op dergelijke websites wordt weergegeven valt onder verantwoordelijkheid van de eigenaar(s) van die websites. Opel heeft daar geen zeggenschap over en draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud. Als gevolg hiervan kan de gebruiker bij het bezoeken van de pagina met cookies van die websites van derden te maken krijgen. Opel heeft geen zeggenschap over de verspreiding van die cookies. Bekijk het cookiebeleid van Opel en/of privacyverklaring van de derden.

 

Wij willen u erop wijzen dat Opel niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de websites van derden.

 

 1. Informatie over de verwerking van de persoonsgegevens

Met het oog op de registratie en administratie van uw MyOpel account. De contactgegevens voor de gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke en van de functionaris is; Opel Nederland BV, Postbus 12420, 1100 AK Amsterdam, telefoonnummer +31 (0)20 - 654 5751. De verwerking van de gegevens geschiedt conform Art. 6 (1) (b) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens:

 

Gegevens (verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een *)

Doeleinde(n)

1.       Relatiegegevens: zoals aanhef*, voornaam*, achternaam*, volledig adres, e-mailadres*, telefoonnummer (thuis en/of mobiel en/of werk), wachtwoord*, goedkeuring van de Algemene Voorwaarden*, indien van toepassing uw suggesties voor verbetering

·       Informatie die u aan ons verstrekt wanneer u zich registreert, een verzoek indient en/of gebruik maakt van onze app

·       Het verwerken van uw verzoek(en)

·       Het verlenen van diensten

·       Klantenservice

·       Om contact met u op te nemen op de manier die u als uw voorkeur hebt aangegeven

·       Het opnieuw instellen van uw wachtwoord (u ontvangt per e-mail een link om een nieuw wachtwoord in te voeren)

·       Informatie die u aan ons verstrekt om de ervaring van de MyOpel app en/of onze dienstverlening te verbeteren

 

2.       Opelgegevens: chassisnummer (VIN)

·       Informatie over uw Opel

·       Het chassisnummer kan van tevoren ingevuld worden (door uw dealer, wanneer u hiervoor bij aankoop/onderhoud van uw Opel toestemming hebt gegeven)

 

3.       Contactvoorkeur: e-mail (onze belangrijkste contactwijze voor het doen van aanbiedingen en het verstrekken van updates en nieuws), sms, telefoon, post

Dienstverlening en communicatie: marketing, klant-enquêtes, klantenservice, aanbiedingen, updates en nieuws, analyse van verkoopgegevens en om contact met u op te nemen op de manier die u als uw voorkeur hebt aangegeven (indien van toepassing, uitsluitend wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven)

4.       Dealer/vestigingsinformatie: kenteken*, chassisnummer (VIN)*, voorkeursdealer (verkoop en/of onderhoud)*

Om de benodigde informatie te verstrekken in verband met het maken van een werkplaatsafspraak voor onderhoud / reparatie en om u ondersteuning te bieden

5.       Log-bestanden op uw smartphone of tablet: taalinstelling, besturingssysteem, internetprovider en datum/tijd-stempel (statistische gegevens over het browsergebruik en de internetpatronen van gebruikers van de app)

Om de prestatie, de snelheid en het gebruiksgemak van de app te optimaliseren en nuttige informatie te verstrekken over onze producten en diensten.

6.       Informatie die via cookies wordt verzameld

Wanneer u actief bent binnen het Opel-domein, maken wij gebruik van de volgende sessiecookies om de aangeboden informatie te personaliseren:

-          Name = filters, categorieën

-          Origin = MyOpel app

-          Expiry date = 1 dag

-          Category = strikt noodzakelijk, daarom geen mogelijkheid deze cookie te blokkeren

 

7.       Indien van toepassing, OpelConnect-gegevens: goedkeuring van de Algemene Voorwaarden van de connected diensten

Het verstrekken van connected diensten en waarschuwingen. Om gebruik te maken van een connected dienst dient u bij het aangaan van het abonnement de Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

8.       Locatiegegevens en gps-coördinaten

Indien u hier toestemming voor geeft, worden deze gebruikt om diensten te verlenen die gebruik maken van uw locatiegegevens, die via de Bluetooth-verbinding met uw smartphone of tablet worden doorgegeven: dealer zoeken, Opel terugvinden, gegevens van eerdere ritten weergegeven.

 

De gegevens die in de bovenstaande tabel met een * zijn gemarkeerd, zijn de gegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten. U bent daarom verplicht om deze gegevens te vertrekken wanneer u zich registreert of gebruik wil maken van bepaalde diensten van MyOpel of OpelConnect. Wanneer u deze gegevens niet verstrekt kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

 

Uw gegevens worden opgeslagen zolang uw account actief is en worden na de beëindiging van het account tien jaar bewaard. Wanneer u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden drie jaar bewaard.

 

Ontvangers

 

Uw persoonsgegevens worden met de onderstaande partijen gedeeld:

Door de MyOpel app verzorgde diensten

Gegevens / gegevenstype

Ontvanger(s)

Zelfregistratie van het MyOpel account

1. Relatiegegevens

 

Stellantis Group Siège social, 2-10 Boulevard de l’Europe 78300 Poissy, Frankrijk en de betrokken IT-dienstverlener: IBM GBS France, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, Frankrijk

Beheer van het MyOpel account (verandering contactgegevens, toestemmingen)

1. Relatiegegevens

2. Contact­voorkeuren

 

Stellantis Group Siège social, 2-10 Boulevard de l’Europe 78300 Poissy, Frankrijk en de betrokken IT-dienstverlener: IBM GBS France, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, Frankrijk

- Opel-locatie

- Locatie delen

- Route plannen

- Dealer zoeken

- Tips tijdens het rijden

 

1. Locatiegegevens en gps-coördinaten

Google Commerce Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met betrekking tot het doorgeven van coördinaten: wij verzenden uitsluitend geanonimiseerde gps-coördinaten aan de Google API’s.

 

- Waarschuwingen (bijv. oliepeil, koelvloeistof-peil, kilometerstand)

- Werkplaatsafspraken

- Meldingen met betrekking tot bijv. aanbiedingen van voorkeursdealer, klantcommunicatie, Opelstatus, gepland onderhoud en diagnose

 

1. Relatiegegevens

2. Opelgegevens

3. Contact­voorkeuren

4. Dealergegevens

5. Opel Connect-gegevens

 

De geselecteerde Opel dealer en/of uw voorkeursdealer (indien van toepassing).

De IT-dienstverlener van de geselecteerde Opel dealer en/of uw voorkeursdealer: Fair Computer Systems, Ostendstr. 132, 90482 Nürnberg, Duitsland.

 

Opel Assistance

1. Dealergegevens (kenteken)

De geselecteerde Opel dealer en/of uw voorkeursdealer (indien van toepassing).

Een afspraak maken

1. Relatiegegevens

2. Opelgegevens

 

De geselecteerde Opel dealer en/of uw voorkeursdealer (indien van toepassing).

Connected diensten (informatie en abonnement)

1. Relatiegegevens

2. Opelgegevens

 

Stellantis Group Siège social, 2-10 Boulevard de l’Europe 78300 Poissy, Frankrijk

Reacties, suggesties en ideeën

1. Relatiegegevens

Stellantis Group Siège social, 2-10 Boulevard de l’Europe 78300 Poissy, Frankrijk

Monitoring van de kwaliteit van de app en analyse

 

 

1. Log-bestanden op uw computer

2. Informatie die via cookies voorkregen wordt 

Stellantis Group Siège social, 2-10 Boulevard de l’Europe 78300 Poissy, Frankrijk

Wij delen uw persoonsgegevens eveneens met de betrokken IT-dienstverlener Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex – Frankrijk), die andere (sub)gegevensverwerker kan inschakelen, die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn en daarom in een land waar de gegevensbescherming minder goed gegarandeerd kan worden. De Europese Commissie heeft hiervoor nog geen passend beschermingsniveau vastgesteld, maar er zijn adequate beschermingsmaatregelen aanwezig, in de vorm van modelcontractbepalingen die voldoen aan de EU-privacywetgeving. Wilt u deze bepalingen inzien, ga dan naar https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/

 

 

 1. Interactie met social-medianetwerken

 

Ondersteuning van klanten via de social media

U kunt contact opnemen met Opel via social-mediakanalen. Wanneer u een bericht verstuurd via een van onze social-mediakanalen, dan kunnen wij die informatie gebruiken voor het beantwoorden van uw bericht. U kunt uw vragen direct of via een privé-bericht naar ons versturen. Wij kijken waar wij u ondersteuning of hulp kunnen aanbieden. Wij hebben daarvoor de volgende gegevens van u nodig; naam, e-mailadres, woonplaats, chassis- of kentekennummer, telefoonnummer en/of het model en bouwjaar van uw Opel. Deze informatie zal niet gebruikt worden voor direct marketing of marktonderzoekers ten behoeve van de verbetering van onze producten en dienstverlening.

 

Let op! Neem in openbare berichten die u op social media plaats geen gevoelige informatie op (zoals informatie over ras, etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigen of gezondheid). Wees bewust van het feit dat iedereen kan meelezen wat u op social media plaatst.

 

 

 1. Uw rechten

Als verstrekker van gegevens heeft u ten alle tijden recht op toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid), recht op beperking van de verwerking, rechten aangaande overdraagbaarheid van de gegevens (dataportabiliteit) en het recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, conform Art. 6 (1) e) en f) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en voor zover de gegevens verwerkt worden ten behoeve van Direct Marketing doeleinden, conform de wettelijke bepalingen.

 

Wij maken u erop attent dat de bovengenoemde rechten door de wettelijke bepalingen beperkt kunnen worden en onder bepaalde voorwaarden uitgeoefend kunnen worden.

 

Wijziging van uw gegevens

Wanneer u uw persoonsgegevens hebt verstrekt tijdens uw registratie voor MyOpel komt die informatie in uw profiel te staan. Wanneer u wijzigingen aanbrengt in uw profiel worden ze automatisch aangepast in onze database.

 

Advertenties, marktonderzoekers en enquêtes blokkeren/deblokkeren:

U kunt zelf bepalen of u ons toestemming geef om uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden. U kunt dit als volgt doen:

 

Uw gegevens verwijderen

Als u uw gegevens wil verwijderen, dan kunt u inloggen bij MyOpel met uw e-mailadres en het wachtwoord. U kunt specifieke informatie uit ‘Mijn profiel’ verwijderen, of u kunt uw hele MyOpel account deactiveren. Hiervoor kunt u klikken op de button ‘Mijn profiel’ en de button ‘Afmelden’. Vervolgens dient u het te bevestigen.

Het deactiveren van uw account heeft geen invloed op de eerder door u gekozen contactmethode. Als u niet meer wil dat wij contact met u opnemen, dan kunt u dit wijzigen door te klikken op de communicatievoorkeuren voordat u op de button ‘Afmelden’ klikt. Bij het afmelden van de MyOpel app en het deactiveren van het account, wordt uw OpelConnect-account niet verwijderd. Om uw MyOpel te deactiveren of te verwijderen dient u zich in te loggen en de instructies op het betreffende platform te volgen.

 

Wilt u van één of meer bovenstaande rechten gebruik maken, dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen via een e-mail aan privacyrights-opel@mpsa.com, of een brief te versturen naar; Opel Nederland B.V. Postbus 12420, 1100 AK Amsterdam.

 

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op een onrechtmatige wijze hebben verwerkt. Daar kunt u het klachtformulier van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap) voor gebruiken op grond van artikel 77 AVG. Het formulier kan verstuurd worden naar Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

 

Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om ten alle tijden uw toestemming in te trekken. In dit geval verzoeken wij om de instellingen in uw account te veranderen of een verzoek per e-mail te mailen naar privacyrights-opel@mpsa.com, of per brief naar; Opel Nederland B.V. Postbus 12420, 1100 AK Amsterdam.

Hoe kunt u uw rechten doen gelden

Wilt u van één of meer bovenstaande rechten gebruik maken, dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen via een e-mail aan privacyrights-Opel@mpsa.com, of een brief te versturen naar; Opel Nederland B.V. Postbus 12420, 1100 AK Amsterdam.

 

Uw recht om een klacht  in te dienen

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op een onrechtmatige wijze hebben verwerkt. Daar kunt u het klachtformulier van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap) voor gebruiken op grond van artikel 77 AVG. Het formulier kan verstuurd worden naar Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

 1. Wijzigingen van deze privacyverklaring

Alle toekomstige wijzigingen van onze privacyverklaring worden op onze website bekendgemaakt. Daarom dien u regelmatig de website te controleren op dergelijke wijzigingen. In er sprake is van een ingrijpende wijziging die invloed heeft op uw privacy, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

 

 1. Contact met ons opnemen

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot de privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

 

Opel Nederland B.V. Postbus 12420, 1100 AK Amsterdam

E-mail adres: privacyrights-opel@mpsa.com

Telefoonnummer: +31 (0)20-6545751 (maandag – vrijdag van 9:00 uur tot 17:30 uur)

Versie: november 2021

 

Bekijk de bedrijfsgegevens op onze website.